Zeecourant #1

Op 1 juni 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag, op basis van het uitgangspunt: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030. Hiermee is de Noordzee vanaf heden een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. Van verstrekkende horizonten en getijden, tot lokale golfslagen en stromingen. De komende twaalf jaar worden de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd.

In de Zeecourant #1 wordt verslag gedaan van de oprichtingsfase, met onder meer samenvattingen van de notulen van de zittingen die hebben plaatsgevonden. De Zeecourant is vormgegeven door Corine Datema. Redactie: Saar van Blaaderen en Thijs Middeldorp. Fotografie: Cleo Campert.

10.00

Verslag oprichtingsfase Ambassade van de Noordzee

Out of stock

Category:

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.