Brief van het Water

Betreft: voordracht tijdens Tegenlicht Meet Up, 1 november 2017. Pakhuis de Zwijger. 

Mijn naam is Thijs Middeldorp, ik ben griffier van het Parlement van de Dingen. Kent u het Parlement? Het is de plek waar Dieren, Dingen, Planten en Mensen politieke gesprekken voeren. Hier verleiden ze elkaar, worden groepen en soorten uitgedaagd, is er oorlog, vrede, roddel, achterklap. Of er is juist eindeloos zorgvuldig overleg over het een of andere gedoetje tussen bloem of bij, tussen algoritme en privacy instelling, of tussen koe of mens.

Dingen, Planten, Dieren, Deskundigen, Mensen, Burgers, Politici, Animisten, Nihilisten, Humanisten, Post-humanisten, Eco-modernisten, Techno-humanisten, Data-isten: in deze 4e dimensie doet iedereen het met iedereen. Het is dan mijn taak om al die pleidooien, politieke statements of liefdesverklaringen te archiveren. Ik zet stempels en stop de notulen in een van die vele kasten in een van die vele rijen van ons eindeloze archief.

En mij werd verzocht om – voor uw vergadering – een OPROEP voor te lezen. Het is een brief van het WATER aan een DIER: familienaam: ZOOGDIER. Soortnaam: MENS.

Amsterdam, 1 november 2017

Geachte alle dingen, Beste Planten en Dieren, Lieve 99,99999999999999999999999999999999999999999999 %

Welkom.

En ook; Geacht Mens, welkom. In deze vergadering richt ik mij tot U Als water ben ik in u, nu hier, op uw tong, in het lijf, in uw gracht, voedsel, doucheputjes biertjes en wijntjes. Als ik de oceanen vul, als ik Uw lichaam vul, gebruik ik de ruimte. Ja U weet dat al wel. Ik ga door alles heen en ken geen andere weg dan omlaag.

U bouwt piramides, torens, kathedralen en vliegt naar de maan. Samen gaan we omhoog en omlaag. Uw wetenschappers ontdekken wat u allang wist We zijn – of U het plezierig vindt of niet – een collectief. Als betrokken deel van dit collectief wil ik U eerst RUIMTE geven. Om U vervolgens in een KRING te zetten.

Eerst de ruimte: onze zon schijnt nog wel een paar miljard jaar. Andere zonnen nog veel langer. U hoeft niet te vluchten in het nihilisme, maar als u even bang of wanhopig bent, weet dan, U kunt schuilen in het idee van de eindeloze tijd: uw aanwezigheid is niet veel meer dan een rimpeling. Tegelijkertijd: die eindeloosheid die voor U ligt, kan geen reden zijn om Uw Eigen Tijd te verstieren.

Het is niemand in dit Parlement ontgaan. U voerde onlangs twee wereldoorlogen. Velen in dit Huis stellen dat U nu in oorlog bent met de wereld. Optimisme is een deugd. Realisme ook. Het klimaat verandert, biodiversiteit neemt af, diersoorten sterven uit, een gat in de ozonlaag; verzuring van oceanen; ontbossing; drinkwater tekorten. Ondertussen droomt U van Controle, Databanken en Technische Perfectie.

De realiteit is dat U over tal van grenzen gaat. Uw ‘sociaal contract’ heeft enkel oog voor mensen. En wie is er ongevoelig voor het verdriet van het niet-menselijke leven? Mijn stelling en oproep is dan ook: U heeft een contract met de natuur nodig, waarin ook biologie en technologie een plaats krijgen. U bent een krachtig en levenslustig Medium tussen verschillende Systemen. U kan de taal van Prairiehonden ontcijferen. U kan DNA lezen. U kan romans schrijven, liefhebben, kiezen, aarzelen.Droom en denk na, over Uw rol als Medium tussen Technologie, Uzelf en de levende en niet-levende Materie op deze Wereld.

Voer dat gesprek, vol overgave. Richt U zich op Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht. Organiseer Kringen rond de bestaande Instituten. Ontwerp een Ambassade van de Noordzee, waarin alfa- en betatolken aan pleidooien namens de Noordzee werken. Open een Consulaat waarin vertegenwoordigers van het Google Algoritme met wetenschappers en het volk in gesprek gaan. Open een Dierentribunaal waarin vertegenwoordigers van de Koe, Dolfijn, Bij of Mees claims of voorstellen in kunnen dienen.

Verstevig Uw wortels. Werkt U vooral inclusief. Dat betekent: wees kritisch op, maar vooral dienstbaar aan de bestaande instituten. Dat betekent ook: organiseer Kringen voor mensen die meer last hebben van Armoede dan de toekomst van de Mensheid.

Tot slot. Als Water voed en verplaats ik het leven dat ik tegenkom. Als Mens heeft U het voorrecht te onderzoeken en te kiezen: wat is dierlijk leven? Wat is menselijk leven? Wat is niet-organisch leven? Wat is leven?

Organiseer Uzelf, vrolijk, zoekend, pogend … Organiseer Uzelf in Open en Nieuwsgierige Politieke Kringen rond die hoofdvragen: te midden van welk leven wil U leven? Wie wil U zijn?

Lief Mens, Dank voor Uw aandacht.

 

 

 

 

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.