Jouw motie of wens

Je kan meebouwen aan de Ambassade door een motie of wens in te dienen. Zo verzamelen we ideeën, statements, suggesties, inzichten, oproepen en gesprekspunten. Deze moties en wensen kunnen hoop bieden, blijdschap of boosheid bevatten, poëtisch of juist wetenschappelijk zijn, maar bovenal dienen zij het onderzoek in beweging te zetten.

Een motie is een voorstel om op een bepaald punt tot actie over te gaan. Dat mag een groot of klein punt zijn, een voorzichtige eerste gedachte, of juist een al uitgewerkt idee. Je kan het ook als wens formuleren. Een voorbeeld van een motie lees je hier: een voorstel namens de Doggersbank, een juridische wens namens Toekomstige Generaties, een reflectie van de Regen en een hartekreet van het plastic. Radiomaker Jesper Buursinkk ging op diverse plekken in het land in gesprek, en verzamelde zo twintig moties. Deze zijn te beluisteren op SoundCloud.

Resultaat: een pleidooi | De moties en wensen zijn belangrijk bouwmateriaal voor de Ambassade van de Noordzee. De ingediende moties bepalen mede de agenda van de gesprekken die gevoerd worden tussen alg, zoutkorrel, olietanker, mens en mossel. Diverse moties zijn bijvoorbeeld al besproken en onderzocht, onder meer tijdens zittingen in Stroom in Den Haag

Vorm van indienen | Maximaal 300 woorden. Mogelijkheid om een bijlage toe te voegen in PDF vorm (een studie, tekening, schets, o.i.d). Deze bijlagen kunnen worden toegevoegd aan de online projectbibliotheek.

Aan de slag!

Vanaf nu kan jij meedoen door een motie in te dienen

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.