Motie van Toekomstige Generaties

In steeds meer landen en internationale organisaties wordt anders naar natuur gekeken vanuit het recht:
– natuurcontact: een kinderrecht (zie IUCN resolutie WCC 2012-RES-101),
– natuurbescherming en het leven in een schoon en gezond milieu: een mensenrecht in steeds meer landen; en
– de natuur krijgt zelf rechten, als ecosysteem als geheel, maar ook als rivier, boom of dier in bepaalde gevallen, zie het artikel dat ik hier recent met anderen over schreef: https://www.trouw.nl/samenleving/de-waddenzee-heeft-ook-rechten-en-die-horen-in-de-grondwet-te-staan~a874d8b0/

Toekomstige generaties hebben ook belang bij een gezonde Noordzee, vol en rijk met leven en dynamiek, die ons voed, beschermd en genot en gezondheid (oa biodiversiteit) biedt.

Stelt voor: te onderzoeken of en hoe de Noordzee op termijn, net als andere natuurgebieden in Nederland, beter kan worden beschermd voor ons en toekomstige generaties, door te worden ondergebracht in een natuur rechtspersoon. Zodat zij zelf, als rechthebbende haar beheer en bescherming kan realiseren en kan ageren (en zonodig naar de rechter kan gaan) als haar belangen (dreigen te) worden geschaad.

Wij, van het Lab Toekomstige Generaties, dragen graag bij aan dit onderzoek. Met vriendelijke groet,
Jan van de venis
wnd. Ombudspersoon Toekomstige Generaties

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.