Notulen zittingen 1, 2 en 3

Hoe kan de Noordzee het beste vertegenwoordigd worden? En hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en het leven van toekomstige generaties? Rond die vragen vonden in april 2018 drie voorbereidende en oriënterende zittingen plaats in Stroom, Den Haag. Op basis hiervan zijn de eerste uitgangspunten van de Ambassade van de Noordzee geformuleerd. Vertegenwoordigers van de Noordzee lichten deze op 1 juni tijdens de oprichtingsverklaring toe. Via onderstaande linkjes vind je de notulen, met veel dank aan Julia Kantelberg en Anne-Mieke van Strien.

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.