Over de zittingen

16 april | zitting #1 | wie zijn de Dingen? Tijdens de eerste zitting gaan we alle deelnemers in en rond de Noordzee in kaart brengen. De 12 leden van de zitting krijgen de opdracht om, als tolken van de Dingen, uit hun midden 5 vaste vertegenwoordigers te kiezen. Die 5 vertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld ‘de vis’ of ‘de alg’, hebben in april, mei en juni een vaste plek tijdens alle zittingen, wat betekent dat hun perspectief een belangrijk onderdeel zal vormen van het pleidooi dat op 29 juni wordt uitgesproken. 

17 april | zitting #2 | wat willen de Dingen? | Tijdens deze eerste openbare zitting van de Ambassade van de Noordzee bespreken we de moties en wensen die al zijn ingediend, bijvoorbeeld namens de Doggersbank, Toekomstige Generaties mens, de Bruinvis, of de Alg. Daarnaast wordt in deze zitting gewerkt aan nieuwe moties en wensen namens de Dieren, Dingen en Mensen in en rond de Noordzee.

26 april | zitting #3 | wat willen de Dingen in het pleidooi? | Tijdens deze zitting worden de moties besproken, gecategoriseerd en eventueel geselecteerd voor verdere uitwerking. De groep werkt aan een samenvatting van wensen en moties en formuleren de (onderzoeks)opdracht voor de maand mei. Aan deze opdracht wordt gewerkt door een groep van 12 mensen.

Spread the word

Categories
Field
Latour

Cookies

We use cookies to analyize and improve your experience.